16.
leden 2023
Podněty k reformě územního plánování jsou zaměřeny na oblasti, které se bezprostředně týkají ochrany životního prostředí a posílení principů udržitelnosti. Podněty byly schváleny členskými organizacemi Zeleného kruhu v červnu 2023. Celý dokument...
16.
leden 2023
Stromy jsou nedílnou součástí zelené či modroze­lené infrastruktury. Přirozeně ochlazují vzduch, po­máhají hospodařit s vodou, zvyšují psychickou odol­nost. Ve městech navíc přítomnost a blízkost dřevin zvyšuje hodnotu nemovitostí. Péče o stromy a...
22.
prosinec 2022
Právo veřejnosti (organizované ve spolcích) na účastenství ve správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny je v § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny zaručeno již od roku 1992. Úprava reflektovala společenské změny po...
15.
prosinec 2022
Výzva adresovaná předsedům poslaneckých klubů k obnovení možnosti účasti spolků v povolování staveb, u kterých se předpokládá vliv na přírodu a krajinu. Vážení předsedové poslaneckých klubů, obracíme se na Vás v souvislosti s právě projednávaným...
21.
listopad 2022
V hlavním městě se již několik let připravují a realizují projekty, které mají pomoci městu a jeho obyvatelům čelit negativním důsledkům spojeným se změnou klimatu. Hlavní směr udává Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou...
09.
srpen 2022
Zemědělská půda rychle ubývá, z podstatné části ve prospěch nové zástavby, která ji trvale znehodnocuje. Jedná se přitom o prakticky neobnovitelný přírodní zdroj, na kterém závisí produkce potravin i další ekosystémové služby. Příčinou problému je...
16.
květen 2022
Kniha představuje formou rozhovorů celkem osmnáct pohledů na téma role zeleně a stromů ve městech v kontextu prohlubujících se dopadů klimatické změny. Dlouhodobě se mluví o tom, že posilování tzv. zelené infrastruktury je jedním z klíčů,...
05.
duben 2022
Arnika a Zelený kruh zaslali ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi otevřený dopis. Žádají v něm zveřejnění harmonogramu reformy územního plánování a analýz, na jejichž základě bude reforma připravena. Vyzývají též k vytvoření pracovní...
27.
říjen 2021
Moderní stavební právo v éře klimatických změn Sedm doporučení Zeleného kruhu pro reformu stavebního práva vycházejí z analýzy strategických dokumentů přijatých vládami ČR, z rešerše doporučení odborných pracovišť v ČR a rešerše...
23.
září 2021
Publikace UdrŽITELNÁ města mapuje šest inspirativních příběhů z českých měst a obcí, které se pustily do boje s klimatickou krizí, a přibližuje procesy, díky kterým se jejich mnohdy ambiciózní projekty podařilo realizovat. Organizace tak...
07.
červenec 2021
(infolist pro politické strany před závěrečným hlasováním v Poslanecké sněmovně) Platný stavební zákon považujeme za nedostatečný a podporujeme změnu pravidel směrem k transparentnějšímu, předvídatelnějšímu a rychlejšímu rozhodování. Návrh...
09.
červenec 2021
(doporučení pro politické strany před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021) Výchozí situace: Řada dokumentů zpracovaných státními úřady a organizacemi poukazuje na negativní dopady klimatických změn ve městech. VČR žije ve městech o...

Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.