22.
prosinec 2022
Právo veřejnosti (organizované ve spolcích) na účastenství ve správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny je v § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny zaručeno již od roku 1992. Úprava reflektovala společenské změny po...
15.
prosinec 2022
Výzva adresovaná předsedům poslaneckých klubů k obnovení možnosti účasti spolků v povolování staveb, u kterých se předpokládá vliv na přírodu a krajinu. Vážení předsedové poslaneckých klubů, obracíme se na Vás v souvislosti s právě projednávaným...
21.
listopad 2022
V hlavním městě se již několik let připravují a realizují projekty, které mají pomoci městu a jeho obyvatelům čelit negativním důsledkům spojeným se změnou klimatu. Hlavní směr udává Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou...
09.
srpen 2022
Zemědělská půda rychle ubývá, z podstatné části ve prospěch nové zástavby, která ji trvale znehodnocuje. Jedná se přitom o prakticky neobnovitelný přírodní zdroj, na kterém závisí produkce potravin i další ekosystémové služby. Příčinou problému je...
16.
květen 2022
Kniha představuje formou rozhovorů celkem osmnáct pohledů na téma role zeleně a stromů ve městech v kontextu prohlubujících se dopadů klimatické změny. Dlouhodobě se mluví o tom, že posilování tzv. zelené infrastruktury je jedním z klíčů,...
05.
duben 2022
Arnika a Zelený kruh zaslali ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi otevřený dopis. Žádají v něm zveřejnění harmonogramu reformy územního plánování a analýz, na jejichž základě bude reforma připravena. Vyzývají též k vytvoření pracovní...
27.
říjen 2021
Moderní stavební právo v éře klimatických změn Sedm doporučení Zeleného kruhu pro reformu stavebního práva vycházejí z analýzy strategických dokumentů přijatých vládami ČR, z rešerše doporučení odborných pracovišť v ČR a rešerše...
23.
září 2021
Publikace UdrŽITELNÁ města mapuje šest inspirativních příběhů z českých měst a obcí, které se pustily do boje s klimatickou krizí, a přibližuje procesy, díky kterým se jejich mnohdy ambiciózní projekty podařilo realizovat. Organizace tak...
07.
červenec 2021
(infolist pro politické strany před závěrečným hlasováním v Poslanecké sněmovně) Platný stavební zákon považujeme za nedostatečný a podporujeme změnu pravidel směrem k transparentnějšímu, předvídatelnějšímu a rychlejšímu rozhodování. Návrh...
09.
červenec 2021
(doporučení pro politické strany před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021) Výchozí situace: Řada dokumentů zpracovaných státními úřady a organizacemi poukazuje na negativní dopady klimatických změn ve městech. VČR žije ve městech o...
04.
květen 2021
(infolist pro politické strany před hlasováním ve třetím čtením) Návrh nového stavebního zákona považujeme za výrazně rizikový a zhoršující současnou situaci. Předložené pozměňovací návrhy jeho systémové vady neřeší. Zelený kruh proto doporučuje...
17.
únor 2021
V roce 2021 čekají naši zemi volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Odehrají se v mimořádné situaci. K očekávaným následkům epidemie způsobené virem Covid 19 patří ekonomická recese a nutnost zavedení řady opatření pro bezprostřední ochranu...

Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.