16.
květen 2022
Kniha představuje formou rozhovorů celkem osmnáct pohledů na téma role zeleně a stromů ve městech v kontextu prohlubujících se dopadů klimatické změny. Dlouhodobě se mluví o tom, že posilování tzv. zelené infrastruktury je jedním z klíčů,...
05.
duben 2022
Arnika a Zelený kruh zaslali ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi otevřený dopis. Žádají v něm zveřejnění harmonogramu reformy územního plánování a analýz, na jejichž základě bude reforma připravena. Vyzývají též k vytvoření pracovní...
27.
říjen 2021
Moderní stavební právo v éře klimatických změn Sedm doporučení Zeleného kruhu pro reformu stavebního práva vycházejí z analýzy strategických dokumentů přijatých vládami ČR, z rešerše doporučení odborných pracovišť v ČR a rešerše...
23.
září 2021
Publikace UdrŽITELNÁ města mapuje šest inspirativních příběhů z českých měst a obcí, které se pustily do boje s klimatickou krizí, a přibližuje procesy, díky kterým se jejich mnohdy ambiciózní projekty podařilo realizovat. Organizace tak...
07.
červenec 2021
(infolist pro politické strany před závěrečným hlasováním v Poslanecké sněmovně) Platný stavební zákon považujeme za nedostatečný a podporujeme změnu pravidel směrem k transparentnějšímu, předvídatelnějšímu a rychlejšímu rozhodování. Návrh...
09.
červenec 2021
(doporučení pro politické strany před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021) Výchozí situace: Řada dokumentů zpracovaných státními úřady a organizacemi poukazuje na negativní dopady klimatických změn ve městech. VČR žije ve městech o...
04.
květen 2021
(infolist pro politické strany před hlasováním ve třetím čtením) Návrh nového stavebního zákona považujeme za výrazně rizikový a zhoršující současnou situaci. Předložené pozměňovací návrhy jeho systémové vady neřeší. Zelený kruh proto doporučuje...
17.
únor 2021
V roce 2021 čekají naši zemi volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Odehrají se v mimořádné situaci. K očekávaným následkům epidemie způsobené virem Covid 19 patří ekonomická recese a nutnost zavedení řady opatření pro bezprostřední ochranu...
10.
listopad 2020
(Rešerše délky povolovacích řzení v praxi, listopad 2020)  Závěry: MMR nezná reálné důvody pomalého povolování staveb, neboť nemá potřebná data. Šetření, které pravidelně dělá mezi stavebními úřady, je neúplné a jeho dílčí zjištění se míjí s...
13.
říjen 2020
(doporučení pro politické strany, říjen 2020) Současné znění zákona považujeme za nedostatečné a podporujeme změnu pravidel směrem k transparentnějšímu, předvídatelnějšímu a rychlejšímu rozhodování. Vládou předložený návrh však považujeme za zcela...
24.
září 2020
V oblasti územního plánování návrh stavebního zákona bezprecedentním způsobem centralizuje a posiluje rozhodovací pravomoci státní správy a odebírá kompetence samosprávám. Více informací naleznete v dokumentu ke stažení.
25.
srpen 2020
(Dotazníkové šetření potřeb samospráv v oblasti adaptace na klima) Průzkum mezi obcemi – ve spolupráci s NSZM, NS MAS a spolkem Frank Bold proběhlo v červenci/srpnu 2020 dotazníkové šetření mezi obcemi. Dotazník zkoumal potřeby...

Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.