(Rešerše délky povolovacích řzení v praxi, listopad 2020) 

Závěry: MMR nezná reálné důvody pomalého povolování staveb, neboť nemá potřebná data. Šetření, které pravidelně dělá mezi stavebními úřady, je neúplné a jeho dílčí zjištění se míjí s opatřeními navrženými v návrhu stavebního zákona.Lhůty navržené v novém zákoně jsou často nerealistické a budou se obcházet přerušováním řízení, u minimálně třech důležitých lhůt chybí účinná vymahatelnost.

Dokument ke stažení


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.