(Ekolist) Poslanecká sněmovna bude příští týden hlasovat nejen o budoucí podobě nového stavebního zákona, ale též o další existenci práva veřejnosti ve formě spolků účastnit se na rozhodování úřadů o stavebních záměrech dotýkajících se přírody a krajiny. V tomto hlasování bude naše politická reprezentace řešit mimo jiné tuto otázku:
Mají mít lidé, kteří nevlastní žádnou nemovitost, ale žijí jen v nájmu, právo ovlivňovat rozhodování úřadů o výstavbě, jež se bude dotýkat životního prostředí v místě jejich bydliště? Anebo bude toto právo napříště vyhrazeno již jen privilegovanému triumvirátu úřadů, stavebníků a vlastníků nemovitostí?

Uvedená otázka je palčivá zejména pro současnou mladou generaci, jejíž převážná většina v éře extrémních cen bytů už nebude mít reálnou šanci pořídit si vlastní bydlení a bude odsouzena žít v nájmu.

 

Celý článek si můžete přečist na ekolist.cz

 

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.