(Podcast Bulvár) Petra Kolínská ze Zeleného kruhu upozorňuje na to, že návrh nového stavebního zákona vylučuje, aby se veřejnost mohla prostřednictvím spolků vyjadřovat ke stavbám, jež zasahují do životního prostředí.

„Naše kampaň se zasazuje o to, abychom mohli naplňovat ústavou garantované právo na příznivé životní prostředí,“ říká Petra Kolínská v nové epizodě podcastu Bulvár. „Je podle nás důležité, aby se veřejnost mohla účastnit řízení o stavebních projektech, vznášet připomínky, návrhy na alternativní řešení – tohle právo bylo jedno z prvních, které se objevilo v zákonech po změně režimu v roce 89, byl to jeden ze symbolů vstupu do svobodné a demokratické společnosti. Zničené životní prostředí bylo jednou z věcí, která režimu zlomila vaz.“ Kolínská dodává, že právo veřejnosti být v rozhodování partnerem úředníkům i investorům od začátku čelilo atakům. „Až v poslední době bylo ale postupně osekáváno až na úplné minimum.“

Celý podcast je k poslechu na a2larm.cz

 

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.