(Deník Referendum) Česká vláda bude ve čtvrtek rozhodovat o tom, nakolik se může veřejnost vyjadřovat ke stavebním záměrům, které mají vliv na životní prostředí. Vše zatím nasvědčuje tomu, že veřejnost o toto právo téměř úplně přijde.

Právo veřejnosti připomínkovat stavební záměry, které mají ovlivnit životní prostředí, fungovalo od roku 1992, kdy začal platit zákon o ochraně přírody a krajiny. Rozsah tohoto práva se postupně rozšiřoval, zejména v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

Právo účastnit se řízení, kde se rozhoduje o dopadech na životní prostředí, má různý rozsah a formu podle toho, jak velký projekt se připravuje a zda se má umístit ve městě nebo v krajině, která se těší zvláštní ochraně — typicky v národních parcích.

Celý článek na denikreferendum.cz

 

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.