Foto: PSP.cz

Návrh stavebního zákona, který předložila do Sněmovny vláda, prošel do druhého čtení. Zelený kruh považuje návrh za legislativní zmetek, který zhoršuje ochranu půdy a klimatu, omezuje vliv samospráv na plánování rozvoje obcí, vyvolá chaos a na dlouhou dobu zcela zastaví rozhodování o stavbách. Špatnou práci vlády už parlament opravit nestihne, bleskové předělávání komplikovaného a rozsáhlého komplexu zákonů může obsah zákona spíše zhoršit. Naopak za realistické považujeme zapracování těch změn, na nichž je široká shoda, do současného zákona.

Hlavní výhrady vůči návrhu:

 • Není shoda nad hlavními principy změn. To s sebou nese vysoké riziko řady nových zásadních úprav bezprostředně po schválení zákona (nestabilní systém) nebo zrušení celé nákladné reorganizace v následujících letech.
 • Návrh likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení, které je doposud
  nezávislé na stavebním úřadu.
 • V územním plánování jsou omezována práva samospráv.
 • Byrokratický marasmus posílí. Návrh přináší další výjimky a dvojkolejnost v uspořádání orgánů veřejné správy i v částečném oddělení státní správy od samosprávy.
 • Návrh zcela ignoruje potřebu nových nástrojů pro efektivní a rychlou adaptaci měst na klimatickou
  změnu.
 • Veřejnost, dotčená stavebními záměry, bude mít ještě menší možnost se k nim včas vyjádřit. Více sporů tak nakonec skončí u soudu.
 • V rozporu s věcným záměrem i standardní praxí v západních zemích EU zcela chybí zapojení ekonomických nástrojů do územního rozvoje.
 • Lhůty zůstávají nevymahatelné. Krajské stavební úřady, které budou rozhodovat o všech větších stavbách, mají pro rozhodování stanoveny pouze pořádkové lhůty bez nástrojů pro jejich vymožení.
 • Rozsáhlá reorganizace veřejné správy (přesun tisíců zaměstnanců) si vyžádá jednorázový výdaj v řádu miliard v období propadu příjmů veřejných rozpočtů.
 • Dramatický propad v počtu vydaných povolení (nevyhnutelný průvodní jev rozsáhlé reorganizace) se bude časově krýt s hospodářskou recesí.

Není realistické, aby takto rozsáhlý a důležitý zákon byl kompletně přepracováván pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně. Navíc se tak má dít za zavřenými dveřmi, neboť kvůli pandemii jsou
všechna jednání výborů neveřejná. Netransparentní proces projednávání u tak důležité normy je nepřijatelný,“ uvedla Petra Kolínská, vedoucí projektu Měníme klima v legislativě.

V době, kdy potřebujeme kvalitnější rozhodování o stavbách, nové nástroje pro řešení klimatické krize a posílení důvěry občanů v rozhodování úřadů, přichází vláda se zákonem, který by naopak
přinesl chaos, byrokratickou dvojkolejnost, zhoršení ochrany klimatu, půdy či kvality života lidí ve městech,” uvedl Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu.

Zelený kruh apeluje na poslance, aby do současného zákona vložili změny, u kterých došlo při přípravě vládního návrhu k širší shodě. Jde zejména o dořešení digitalizace povolovacího procesu; zezávaznění lhůt pro rozhodování a sloučení stavebního řízení s územním řízením.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.