Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády.

Mezi návrhy, které zásadním způsobem ovlivní životní prostředí, patří především nová pravidla pro těžbu nerostných surovin. Komplex návrhů, předložený poslancem Hájkem (Pirstan, návrh číslo 3185) zavádí zvláštní, privilegované právní režimy pro správní řízení o stanovení dobývacích prostorů, povolování těžby a vyvlastňování nemovitostí ve prospěch těžby. Ložiska strategických nerostů se mají vymezit nařízením vlády. To považuje Zelený kruh za neústavní.

Účelem je zrychlení a usnadnění těchto správních řízení a významné omezení procesní ochrany práv vlastníků, obcí i dotčené veřejnosti na jedné straně a veřejných zájmů chráněných zvláštními zákony na druhé straně. Mezi privilegované postupy se přitom bude řadit i těžba štěrkopísku.

„Poslanci se rozhodli urychlit a usnadnit výstavbu strategických staveb zcela nestandardní cestou. Ačkoli vláda slíbila předkládat zákony důležité pro plnění svého programu standardní cestou, jsme svědky zcela opačného postupu. Dopady zásadních návrhů neměl nikdo šanci prověřit, veřejná diskuse o nich neproběhla,“ uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Pod hlavičkou novely liniového zákona však najdeme i návrhy, které s urychlením výstavby vůbec nesouvisí. Konkrétně poslanec Šimek (KDU-ČSL) navrhl návrhem číslo 3363 zrušit kompetenci České inspekce životního prostředí řešit případy, kdy v rozporu s ochranou přírody a krajiny koná fyzická osoba nepodnikající. Typicky jde o nelegální kácení  stromů nebo jejich poškozování a možnost rychle obrany v takových případech.

"Zelený kruh považuje za nepřijatelné, aby se šetření na úřadech a případné propouštění zaměstnanců inspekce, které považujeme za opatření dočasné, propisovalo do trvalých změn zákonů chránících životní prostředí. Z praxe víme, že nelegálnímu kácení stromů lze bránit zejména rychlým a účinný zásahem inspekce životního prostředí. Tato změna bude mít v případě schválení fatální následky,“ uvedl Jiří Dlouhý ze STUŽ.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.