Ministerstvo místního rozvoje včera ukončilo připomínkování návrhu jedné z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Oproti současné praxi požaduje více parkovacích míst a chce umožnit stavět byty i ve sklepě. Naopak problematika změn klimatu se ve vyhlášce vůbec neprojevila. Požadavky adaptačních strategií a politik tak očividně nebere MMR vůbec vážně. A před řešením krize bydlení autoři návrhu upřednostnili, v dnešní době neopodstatněné, vysoké požadavky na parkování. Nově totiž mají být (s výjimkou Prahy, Brna a Ostravy, které mohou mít vlastní předpisy) povinně dvě parkovací stání na byt, který je větší než 70 m².
 
„Pokud by byla vyhláška schválena v podobě předložené MMR, bude to mít fatální důsledky: Za prvé se výrazně zdraží bydlení, které je již dnes příliš drahé, neboť vytvoření parkovacího stání v podzemních garážích vyjde řádově na milion korun, který se samozřejmě promítne do ceny bytu. Za druhé bude podporováno využívání aut. A za třetí hrozí, že dojde ke snížení kvality bydlení – developeři nebudou muset dodržovat ani základní požadavky na osvětlení a jako byty budou moct prodávat třeba i prostory ve sklepě.“ varuje architektka Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Vyhláška totiž plánuje v zájmu zahušťování výstavby měst zrušit požadavky na osvětlení bytů dané hygienickými předpisy. Tuto výjimku mají mít byty v podzemním a prvních dvou nadzemních podlažích. Developeři tak budou moci nově stavět byty, kde nebude dostatek světla na tak běžné činnosti, jako je vaření nebo čtení. [1] 
 
Připomínky k parkovacím stání a jejich výpočtu, i k absenci stání pro kola, podal prostřednictvím Zeleného kruhu spolek AutoMat. „Jak se již mnohokrát potvrdilo, platí, že čím více parkovacích míst, tím více aut v provozu. To se neslučuje s klimatickými závazky vlády ani řady měst. Ministerstvo má jít cestou motivace k udržitelné dopravě, na tu ale bohužel téměř zcela zapomnělo. Nezahrnulo do parkovacích stání totiž vůbec jízdní kola, jak je standardem v západoevropských městech,“ vysvětluje Michal Kalina z AutoMatu s tím, že možnost obcí regulovat počet stání pro auta v územních plánech, jak vyhláška navrhuje, bude v praxi velmi složitá a časově i finančně náročná.

Zásadní rozdíl oproti současné praxi je v tom, že nyní požadavek na druhé parkovací stání vzniká až u bytů nad 100 m², dle nové vyhlášky by místo pro druhé auto bylo povinné u bytů už nad 70 m². A to je hlavní problém návrhu – menší byt už je na hraně využitelnosti pro rodinu. [2] A právě byty, vhodně velké pro rodinu, by v nové výstavbě nově musely mít druhé parkovací stání. Paradoxní přitom je, že parkovací stání v podzemních garážích zabírá včetně odpovídajícího podílu příjezdové komunikace a rampy až 30 m², pokud budou dvě, budou zabírat stejný obestavěný prostor jako tři čtvrtiny bytu.

„Návrh vyhlášky navíc zcela ignoruje potřebu adaptovat města na změnu klimatu. Podle vyhlášky musí mít každý nový bytový dům výlevku na úklid společných prostor, ale o tom, že v ulicích potřebujeme stromy a vodní prvky vyhláška mlčí. Návrh kopíruje starý přístup, úplně rezignoval na možnost stavět nové čtvrti v lepší kvalitě než dosud,“ uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Zelený kruh navrhl do vyhlášky doplnit pravidla pro koordinaci umisťování technických sítí a stromů, povinnost ve městech zpřístupňovat pro rekreaci břehy řek a do veřejných prostranství instalovat kašny, pítka a další vodní prvky.
 
K návrhu Vyhlášky o požadavcích na výstavbu, [3] prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu (č. 283/2021 Sb.), probíhalo mezirezortní připomínkové řízení do 18. července. Nyní bude MMR vypořádávat došlé připomínky a následně vyhlášku (po případných úpravách) vydá. Vyhláška nabude účinnosti dnem 1. července 2024.
 
 

Pro více informací prosím kontaktujte Annu Vinklárkovou z Arniky, Petru Kolínskou ze Zeleného kruhu, Michala Kalinu z Auto-Matu nebo tiskového mluvčího Arniky Luboše Pavloviče .

[1] viz paragrafy 23 a 24 návrhu vyhlášky https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCT3JM6I5/?fbclid=IwAR0Cy3dwLyaWwcN1SmDCy4EShYJz9BfL3oQ_xiuUEbuHowlLrCwmWdarKbM

[2] Podle Sčítání 2021 byly v Česku nejčetnější byty s rozlohou mezi 60 a 79 m² a tvořily z celkového počtu více než jednu čtvrtinu. Přičemž rodinné byty o velikosti cca 60 a 70 m² jsou výhradně v panelácích, zatímco v jiném druhu výstavby to je 70 až 80 m², příp. i 90 m²

[3] Vyhláška má nahradit dosud platné vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.