Zemědělská půda rychle ubývá, z podstatné části ve prospěch nové zástavby, která ji trvale znehodnocuje. Jedná se přitom o prakticky neobnovitelný přírodní zdroj, na kterém závisí produkce potravin i další ekosystémové služby. Příčinou problému je zejména nedostatečná legislativa, která postrádá účinné nástroje pro ochranu zemědělského půdního fondu. Ochrana selhává při tvorbě územních plánů i v rámci povolení individuálního stavebního záměru. Současné územní plány jsou navíc natolik expanzivní, že bez plošného navrácení nevyužívaných ploch do nezastavitelného území není možné ochranu zemědělské půdy zajistit. Selhávají rovněž ekonomické nástroje, jsou špatně nastavené a nemotivují k využití ploch s menšími dopady na životní prostředí nebo v českém právním řádu zcela absentují.

Celý podklad Zeleného kruhu k problému úbytku zemědělské půdy na úkor zástavby, zákonu č. 344/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu a stavebnímu zákonu je dostupný zde.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.