Senátoři včera schválili novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů v podobě, jakou jim předala Poslanecká sněmovna. Přestože opravuje mnohé chyby verze Babišovy vlády, hlavní ideou je především zrychlení povolování staveb stejně jako v původním návrhu. Posílení ochrany životního prostředí, ani právo občanů vznášet námitky v procesu povolování staveb s dopady na přírodu a krajinu, nepřinese. O důležitosti práva veřejnosti na ochranu životního prostředí v procesu výstavby byla v Senátu živá diskuze, pozitivně se o ní vyjadřovali senátoři napříč politickými stranami. Přesto nakonec většina senátorů podpořila přijetí balíčku zákonů beze změn.

 

Namísto současného systému – územního a stavebního (příp. společného) řízení, budou nyní obě povolení nahrazena jedním. Velkou novinku ve stavebním právu představuje jednotné environmentální stanovisko. To by mělo zajistit, že dopady stavebního záměru na životní prostředí budou posouzeny společně, a nebudou se tak zavírat oči před kumulací dílčích negativních vlivů. Současně bude posuzování nadále probíhat na odborech životního prostředí mimo stavební úřad. Velkou slabinou celého konceptu je však tzv. fikce souhlasu. Ta znamená, že pokud se orgány životního prostředí nevyjádří v předepsané lhůtě 30/60 dnů, má se za to, že souhlasí bez podmínek.

Je opravdu potřeba zrychlit povolování staveb, nemělo by to ale být na úkor životního prostředí nás všech. Zatímco stavba by se zdržela v řádu měsíců, zásahy do životního prostředí mohou být nenapravitelné. Kvůli fikci souhlasu může být nějaká stavba povolena jen proto, že ji nestihl příslušný orgán zamítnout. A občané nebudou mít s výjimkou kácení stromů a výskytu zvláště chráněných druhů možnost ani podat námitky,” varuje Anna Vinklárková z organizace Arnika. 

Účast veřejnosti při povolování staveb zvyšuje kvalitu projektů, je prevencí korupce a pomáhá chránit životní prostředí zejména tím, že je zohledněna místní znalost obyvatel. Vláda ale na podzim předložila verzi stavebního práva, dle které by veřejnost neměla vůbec žádné možnosti a to přesto, že v programovém prohlášení slíbila naopak posilování práv veřejnosti. Následně poslanci schválili pozměňovací návrh, který umožní občanům prostřednictvím spolků podávat námitky v případě kácení stromů či výjimek ze zvláště chráněných druhů. A včera schválil tuto verzi i Senát práva občanů na ochranu přírody a krajiny tak zůstanou velmi osekaná. Veřejnost nebude moci ovlivnit kácení stromů s obvodem pod 80 cm, ochranu krajinného rázu, sadů, luk, mokřadů, remízků či říčních a potočních niv bez dřevin.

Vláda i parlament se spokojili jen s opravou největších zmetků v zákoně, který připravila Babišova vláda. Novela vůbec neřeší nejpodstatnější část přípravy jakékoli větší stavby, a tou je územní plánování. Na předpis, který by umožnil stavět bez průtahů, ale současně na základě široké dohody podložené konkrétními daty o stavu území, jak je obvyklé ve vyspělých státech, proto stále čekáme,” uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů plénum Senátu projednalo a schválilo 10. května. Jediný senátorský klub SEN 21 a Piráti navrhl konkrétní úpravy zákona včetně účasti veřejnosti v povolování staveb s dopady na přírodu a krajinu (2). Účast veřejnosti na projednání v senátu kromě SEN 21 a Pirátů podpořily také senátorky Hana Kordová Marvanová (nestr. ODS a TOP09) a Jitka Seitlová (KDU-ČSL), naopak ostře proti účasti veřejnosti a spolků se vyjádřili senátorky Daniela Kovářová (nestr.), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a Tomáš Töpfer (ODS a TOP-09) (3). Většina senátorů se nakonec přiklonila k návrhu schválit balíček zákonů v podobě, kterou podpořila Poslanecká sněmovna jednohlasně 24. března 2023. Stavební zákon a zákony související vstoupí v účinnost k 1. lednu 2024.

Vyjádření jednotlivých senátorů a senátorek najdete zde»»» a zde»»»

(1)  Projednání stavebního zákona a zákonů souvisejících proběhlo na 11. schůzi Senátu dne 10. 5. 2023 Senát PČR: Legislativní proces (senat.cz)

Senátní tisk č. 73 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Senátní tisk č. 71 – Návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku

Senátní tisk č. 72 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

(2) Záznam tiskového brífingu senátorského klubu SEN 21 ke stavebnímu zákonu a souvisejícím zákonům, od 2:17 min https://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=1094 

(3) Steno-, video- a audio- záznamy debaty senátorů o účasti veřejnosti zde: Senát PČR: Stenozáznam z 1. dne 11. schůze (senat.cz) v části - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku Tisk č. 72


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.