Poslanci dnes, v pátek 24. března, schválili ve třetím čtení novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů.[1] Hlasovali i o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Dva z nich se zásadně týkaly práv všech občanů, resp. jejich práva vyjádřit se v procesu povolování staveb v případě, že mají dopady na přírodu a krajinu.

Poslanci dali přednost pozměňovacímu návrhu, který veřejnosti umožní vznášet námitky v případě, že je plánováno kácení stromů či výjimka z chráněných druhů.[2] Druhý pozměňovací návrh, který by umožnil veřejnosti podávat námitky ve prospěch ochrany přírody a krajiny při povolování staveb v plném rozsahu,[3] označili poslanci, kvůli formální chybě, za nehlasovatelný. Balíček zákonů nyní čeká projednání v Senátu.

Bohužel se při načtení stala formální chyba a pozměňovací návrh, který by vrátil práva veřejnosti, tak nemohl být vůbec hlasován. Poslanci ale mohli vrátit zákon do druhého čtení a příslušný pozměňovací návrh načíst znovu správně. Schvalování zákona by se tak zdrželo o pár týdnů. Poslanci však nevyslyšeli apel 150 spolků a tisíců aktivních občanů, kteří jim kvůli tomu psali. Svým přístupem ukázali, že nepovažují občanskou společnost v ochraně životního prostředí za partnera, ” komentuje průběh schvalování Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Návrh, připravený skupinou poslanců ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, který umožní veřejnosti vyjádřit se v případě kácení stromů či výjimek z chráněných druhů, podpořili poslanci všech poslaneckých klubů jednohlasně, proti nebyl nikdo.[4] Podle názoru ekologických organizací je to ale nedostatečná úprava, která veřejnosti bere možnost vyjádřit se v případech, kdy dochází k zástavbě louky, ničení potoka, rybníky či mokřadu či jiným zásahům do krajiny.

Veřejnost má mít právo vyjádřit se k záměrům, které ovlivňují životní prostředí zejména proto, že podle Listiny základních práv má každý z nás právo na příznivé životní prostředí. Ale důvodů pro zapojení veřejnosti je více. Patří sem detailní místní znalost, kterou často stavebník ani úřad nemohou mít, větší transparentnost rozhodování úřadu a s tím spojená prevence korupce,” uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.”

Organizace Zelený kruh a Arnika vyzvaly poslance k obnově práva veřejnosti chránit životní prostředí při povolování staveb již v polovině prosince. K výzvě, kterou poslanci obdrželi, se během tří měsíců připojilo 150 spolků a tisíce jednotlivců. Výzva mj. upozornila na to, že vyloučení spolků z řízení povolování staveb nezrychlilo, což byl hlavní argument pro jejich vyloučení z povolovacích procesů na přelomu let 2017/18.

 

[1] Sněmovní tisky 328 - 330
[2] Koaliční pozměňovací návrh k vládnímu návrhu (sněmovní tisk č. 329) předkládají poslanci Klára Kocmanová (Piráti), Jana Krutáková (STAN), Jiří Slavík (TOP09) a David Šimek (KDU-ČSL). Sněmovní tisk 329/6 Usnesení Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj k tisku 329/0.
[3] Pozměňovací návrh č. 2395 k tisku 329/0 předložila na 53. schůzi sněmovny poslankyně Klára Kocmanová.
[4] Hlasování č. 124 o pozměňovacích návrzích k tisku 329/0 obsažených v usnesení garančního výboru - pozměňovací návrhy označené písmenem A, účasti veřejnosti se týká návrh A.2. (tisk 329/7) orig2.sqw (psp.cz)

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.