Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu dnes odeslaly lídrům pěti vítězných politických uskupení výzvu k uvážlivému postupu při úpravách nového stavebního zákona. Stavební zákon měl přinést zrychlení rozhodovacích procesů, vnáší ale do rozhodování chaos. Jeho změna je nezbytná. Revizi schváleného stavebního zákona ale nejde redukovat pouze na organizační uspořádání stavebních úřadů. Úpravy musí zajistit také kvalitnější plánování a povolování staveb či lepší ochranu půdy a veřejné zeleně. Zásadnější změny přitom slíbily před volbami oba volební bloky.

Při projednávání návrhu nového stavebního zákona v minulém volebním období upozorňovali zejména zástupci KDU-ČSL, STAN a Pirátů na špatně nastavené principy ochrany veřejných zájmů, a to zvlášť v oblasti životního prostředí.

Ve svých volebních programech pak strany kladly důraz na ochranu zemědělské půdy před zábory kvůli výstavbě. Oba bloky také spojuje záměr reformovat územní plánování s cílem posílit pravomoci samospráv a více dbát na adaptační opatření v souvislosti se změnami klimatu. (1)

Klíčem k naplnění předvolebních záměrů je moderní stavební právo. Apelujeme proto na vznikající koalici, aby neopakovala chyby předchozí vlády, která tato témata ve stavebním zákoně zcela ignorovala. Revize stavebního zákona musí být připravena důkladně a transparentně, a to vyžaduje minimálně dvouletý odklad účinnosti,“ uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Pokud má být stavební zákon funkční a stabilní, jeho oprava musí proběhnout se zapojením řady aktérů a s férovým vypořádáním jejich připomínek. Klientelistický legislativní zmetek, který tu zůstal po předchozí vládě, nelze postavit na nohy jen několika drobnými úpravami ohledně uspořádání stavebních úřadů,“ uvedl ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš.

Podle Zeleného kruhu vyžaduje stavební zákon úpravu v těchto oblastech (detaily zde)

 • O záboru půdy či likvidaci veřejné zeleně mají rozhodovat příslušné odborné úřady pro ochranu přírody v jednom správním řízení (tzv. jednotné environmentální povolení)
 • Zemědělská půda si zaslouží zvýšenou ochranu před zástavbou
 • Výstavba v transformačních a rozvojových plochách má probíhat na základě detailních a závazných zastavovacích plánů
 • Dotčená veřejnost má mít právo podílet se na rozhodování o dopadech staveb na životní prostředí
 • Ekonomické nástroje mají být nedílnou součástí pravidel územního rozvoje a výstavby

Poznámky

Ve volebním programu koalice Spolu je uvedeno:

 • Ochráníme půdu před zábory a degradací
 • Budeme budovat zelená města (zelené střechy, výsadba stromořadí, aktivní hospodaření s dešťovou vodou) a „města krátkých vzdáleností“.
 • Podpoříme výstavbu v brownfieldech, aby se zástavba zbytečně nerozšiřovala do zelených ploch
 • Při územním a strategickém plánování nám půjde o prevenci vzniku tepelných ostrovů. Zvláštní
 • ochranu si zaslouží citlivé objekty, jako jsou školy, zdravotnická zařízení nebo domovy seniorů.
 • Lepší podmínky pro obce, které staví domy.
 • Moderní a zdravá města místo brownfieldů
 • Výstavbu je nutné v prvé řadě odblokovat, urychlit a zbavit byrokracie. Proto výrazně reformujeme stavební zákon, abychom neohrozili výstavbu a zlepšili co nejrychleji dostupnost všech forem bydlení. Prosadíme díky tomu výrazně jednodušší povolování staveb a podpoříme výstavbu až 40 000 nových bytových jednotek ročně.
 • Při vyřizování stavebního povolení se budete moci spolehnout na jednoduchou komunikaci s úřady. Celý proces bude možné provést online.
 • Díky změnám ve stavebním zákoně celkově zrychlíme a zjednodušíme stavební řízení, které bude také klást menší nároky na stavebníka.
 • Posílíme roli samospráv v územním plánování a podpoře bydlení.
 • Podpoříme využívání plánovacích smluv.

Ve volebním programu koalice Piráti – STAN je uvedeno

 • Do stavebního zákona prosadíme povinnost při územním plánování posuzovat jeho soulad s plány na zmírňování klimatické změny a s adaptací na ni.
 • Zásadní je role samospráv i místních občanů. Územní plánování je výsostná pravomoc samosprávy a hlavní nástroj obce k tomu, aby určovala, jak bude vypadat její území. Posílíme roli regulačních plánů, které umožní ovlivňovat stav území do větších detailů, a plánovacích smluv, které umožní zapojit investory do rozvoje obce.
 • Stromy do měst patří. Zaktualizujeme legislativu ochranného pásma sítí pro výsadbu zeleně.
 • Pro nové stavby a rekonstrukce stanovíme ve stavebním zákoně povinné prvky modro-zelené infrastruktury nebo jejich podíl.
 • Zajistíme možnost veřejnosti podílet se na rozhodování o svém okolí ve stavebních a dalších řízeních.
 • Stavební řízení musí být rychlé, snadné a klientsky přívětivé. Ideálem je zásada „jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko,“ tedy princip, že stavebník přinese na stavební úřad svou dokumentaci, a dále se nemusí o nic starat. Stanoviska všech dotčených orgánů, vlastníků inženýrských sítí i sousedů si úřad vyžádá sám. Mezi úřady obíhají digitální data, nikoliv stavebník se šanonem.

Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.