• Termín: 26.-27.11. 2021
 • Čas: pátek 10:00-17:30 | sobota 9-16:30
 • Místo: Komunitní centrum Skála, Brno Nový Lískovec
 • Přihlašovací formulář: ZDE

 

Klima se mění, ale české obce a města to příliš nereflektují. Lidé v obcích často nevědí, jak složitý a komplexní problém, jako je klimatická změna, uchopit a účinně na něj reagovat. Do řešení takových problémů by navíc měla být zapojena širší veřejnost – i to může být výzvou.

Chceme proto vytvořit inspirativní a bezpečné prostředí, v němž se setkají různí aktéři, jako jsou zástupci a zástupkyně městských samospráv, odborníci a odbornice, aktivní veřejnost či studenti a studentky, aby společně sdíleli dobrou praxi, diskutovali nad palčivými otázkami v oblasti klimatické transformace měst a obcí a získali nástroje k zapojování veřejnosti do otázek ochrany klimatu na lokální úrovni. Vítáme jak ty, kdo mají zkušenosti, o něž se chtějí podělit, tak ty, kdo mají motivaci něco dělat a hledají inspiraci. 

Společně si můžeme klást tyto otázky:

 • Jaká by měla být role měst, obcí a komunit v otázce klimatické transformace? 
 • Jaké konkrétní kroky mohou města, obce či komunity dělat v reakci na klimatickou změnu?
 • Jak tomu mohou napomoci strategické dokumenty, územní plán, pobídky ze strany měst apod.?
 • Co se osvědčilo a na co si dát naopak pozor?
 • Jak do tématu dobře zapojovat veřejnost?

Na setkání se prosím přihlašujte skrze TENTO FORMULÁŘ do úterý 10. 11. 2021.

Více o programu:

Akce se koná 26.-27.11. 2021 v komunitním centru Skála v Brně Novém Lískovci. 

V pátek se necháme inspirovat kroky měst a obcí, které na výzvu klimatické transformace již reagují. Po představení případů bude možné některé z nich podrobněji diskutovat s jejich realizátory a realizátorkami. A na koho se můžete těšit?

Starostka Jana Drápalová nám představí, co se podařilo v brněnské městské části Nový Lískovec. Poví nám více o zbudování unikátního parku Pod plachtami chytře hospodařícího s dešťovou vodou, projektu regenerace panelových domů, komplexního přístupu čtvrti k péči o zeleň, zbudování nového komunitního centra v pasivním standardu a dalších projektech.

Další hosté a hostky budou doplněni…

Po tomto bloku posbíráme témata a otázky, které na setkání přinesete vy, účastníci a účastnice, a budeme je společně diskutovat v participativním formátu Open space. Každá*ý se tak bude moci zapojit a přispět k obsahu a výstupům akce.

Protože si myslíme, že účast veřejnosti na rozhodování je klíčová pro úspěch našich kroků reagujících na klimatickou změnu, zaměříme na metody participace celou sobotu. 

Dopolední část seznámí účastníky a účastnice se základními principy participace veřejnosti a jejími specifiky v oblasti ochrany klimatu. Programem provede lektor a facilitátor Martin Nawrath, který vedl řadu procesů zapojování veřejnosti do přípravy adaptačních strategií měst a obcí.

Odpoledne nám maďarská organizace DemNet z Budapešti představí v Česku dosud neviděný nástroj občanské participace, sněm občanů, který organizace úspěšně uspořádala. Skupina místních obyvatel vybraná náhodně a zároveň tak, aby reprezentovala populaci města, drtivou většinou odhlasovala sadu osmi progresivních opatření na ochranu klimatu. Můžeme tento nástroj využít i v českých městech? Tato část programu bude tlumočena.

Naše akce není konference. V jednotlivých blocích počítáme s aktivním zapojením všech zúčastněných, často budeme pracovat v menších skupinách. 

Očekáváme také, že přihlášení přinesou vlastní témata či otázky k tématu “Jak na klimatickou transformaci obcí”, které budeme společně rozpracovávat ve skupinách během pátečního odpoledne. Ať už chcete poradit, získat názor dalších, představit váš projekt, sdílet, co se vám osvědčilo, nebo se pustit do hlubší diskuse některých aspektů, všechna témata jsou vítána! 

Praktické pokyny:

 • Na toto setkání se prosím přihlašujte skrze TENTO FORMULÁŘ do úterý 10.11. 2021. Účast vám potvrdíme do 11. 11. 2021.
 • Součástí akce bude catering od sociálního družstva Tři Ocásci, který bude zahrnovat oběd a občerstvení při coffee breaks v pátek i v sobotu (zdarma).
 • Pokud se účastníte obou dnů setkání, případné ubytování si prosím zajistěte sami*y.
 • Za účast na akci nevybíráme žádný poplatek.

Covidová opatření upřesníme před akcí podle aktuálního vývoje vládních nařízení. Předpokládáme ale, že bude nutné se před akcí otestovat a na místě používat respirátory. V krajním případě se bude akce odehrávat ve stejném termínu online, ale budeme se snažit, abychom se mohli skutečně potkat!

 

Akci pořádá organizace NESEHNUTÍ za podpory Ministerstva životního prostředí, akce nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.