Příští středu budou poslanci hlasovat o návrhu poslance Kotta (ANO), který má umožnit kácení dřevin rostoucích v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací bez povolení úřadu. Koalice neziskových organizací upozorňuje na zásadní dopady návrhu a vyzývá poslance, aby návrh nepodpořili.

S ohledem na hustotu sítě vodovodních a kanalizačních sítí se návrh týká obrovského množství stromů v ulicích měst. Správci VaK  by nově káceli stromy i při běžné údržbě pouze na ohlášení úřadům, bez správního řízení, ve kterém úřady můžou nařídit za kácení adekvátní náhradní výsadbu. Tím by se této povinnosti správci sítí vyhnuli. Již dnes je přitom možné kácet bez povolení v případě havárie.

Stát na jednu stranu motivuje prostřednictvím dotačních titulů k výsadbám dřevin, na druhou stranu této povinnosti zbavuje různé organizace. Je třeba motivovat právnické osoby, aby hledaly při své činnosti co možná nejšetrnější řešení, ne jim cestu ke kácení zjednodušovat. Pro aktivní města, obce a jejich občany je tento přístup demotivující,“ uvedl Martin Ander z Nadace Partnerství, která iniciovala a koordinuje projekt Sázíme budoucnost.

V centrech měst a obcí potřebujeme udržet stávající vzrostlou zeleň v co možná největší míře. Právě stromy pomáhají udržovat ve městech příznivé mikroklima a chránit obyvatele před přehřátými ulicemi a vysychání půdy. Stejně tak dokáží pozitivně ovlivňovat i opačné extrémy, jakými jsou intenzivní srážky a hrozící povodňové situace,“ uvedl Ondřej Feit ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Návrh je také velkým zásahem do hospodaření obcí. U stromů pokácených na základě oznámení totiž není možné požadovat náhradní výsadbu. Obce tak přijdou o vzrostlé stromy bez náhrady,“ uvedla Petra kolínská ze Zeleného kruhu.

Výzvu poslancům zaslala neformální koalice organizací Zelený kruh; Arnika – Centrum pro podporu občanů, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu; Nadace Partnerství; Hnutí Duha; Česká společnost pro právo životního prostředí.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.