Foto: mmr.cz

Zelený kruh dnes vyzval v otevřeném dopise vládu k urychlené digitalizaci všech procesů v územním plánování a povolování staveb. Ministerstva by naopak měla přestat ztrácet čas
přepisováním špatně připraveného návrhu stavebního zákona. V současné komplikované situaci nelze utrácet miliardy za přeskupování úředníků a paralyzovat rozhodování o stavbách radikální reorganizací. Rychlá digitalizace naopak zajistí, aby po úřadech obíhaly dokumenty a ne lidé. Digitalizace zrychlí rozhodování a lze ji financovat z prostředků Evropské unie.

V dopise zaslaném všem ministryním a ministrům Zelený kruh upozorňuje, že komplikované přepisování návrhu nového stavebního zákona ve světle událostí posledních týdnů ztrácí jakýkoliv
smysl. Návrh kompletní změny stavebního práva by si totiž podle analýzy Ministerstva vnitra vyžádal počáteční náklady v minimální výši 2,2 miliardy, maximální varianta počítá s 30 mld. Kč.
Především však analýza upozorňuje na přerušení či zpomalení rozhodování a následný propad ve stavební produkci, který bude logicky radikální změny v organizaci veřejné správy provázet.
„Ministerstvo vnitra odhaduje, že vyjmutím stavebních úřadů ze spojeného modelu by došlo k celkové paralyzaci systému na 12-18 měsíců. Velmi reálně tak hrozí propad v produkci, který v
případě potvrzení pesimistického scénáře může dosahovat výše -204 miliard Kč (3,5 % HDP v ČR roku 2018).“ (1)

„Je zřejmé, že náklady na chystané přeskupování státních úředníků a očekávanou paralýzu stavebnictví si naše země teď nemůže dovolit. Nejde však jen o ekonomické ztráty. Vyzývat tisíce
pracovníků veřejné správy v nejisté době ke změně pracovního místa je přinejmenším neetické,“ uvedl Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu.

„Vyhlášený stav nouze ukazuje, že pro zvládání obtížných situací je klíčová úroveň e-governmentu. Je proto urgentní, aby v případě stavebních řízení přestali obíhat lidé a začaly kolovat elektronické
dokumenty. Elektronická forma řízení včetně průběžné evidence, kdo měl podání jak dlouho na stole, přirozeně tempo vyřizování urychlí. Digitalizace se proto musí stát novou vládní prioritou,“
komentovala situaci Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

„Podle výpočtů MV ČR by náklady na připojení stávajících systémů k Portálu stavebníka byly 300 – 800 mil Kč. Tento projekt bude v následujících letech financován skrze fondy EU (OPPIK, IROP).
Samotný Portál stavebníka je řešen odděleně v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení. Souvisí s ním ještě další náklady v řádu miliard Kč, které spadají pod rozvoj konektivity a centrálního
datového úložiště.“ (2)

Digitalizace stavebního řízení lze podle odborníků realizovat bez radikálních změn zákonů (3). Ministerstvo pro místní rozvoj by práce v této oblasti proto mělo maximálně urychlit.


Poznámky pro editory:

(1) a (2) – Citace ze studie Ministerstva vnitra DOPADOVÁ STUDIE: REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNY
(3) Šéf ICT Unie: Digitální stavební řízení se dá rozjet za rok. Rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem z 8. ledna 2019

Přílohy:

Dopis odeslaný členům vlády ČR

Odpověď Ministryně pro místní rozvoj (a předsedy vlády)

Odpověď Ministryně práce a sociálních věcí

Odpověď Ministra pro obchod a průmysl


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.