04.
květen 2021
(infolist pro politické strany před hlasováním ve třetím čtením) Návrh nového stavebního zákona považujeme za výrazně rizikový a zhoršující současnou situaci. Předložené pozměňovací návrhy jeho systémové vady neřeší. Zelený kruh proto doporučuje...
17.
únor 2021
V roce 2021 čekají naši zemi volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Odehrají se v mimořádné situaci. K očekávaným následkům epidemie způsobené virem Covid 19 patří ekonomická recese a nutnost zavedení řady opatření pro bezprostřední ochranu...
10.
listopad 2020
(Rešerše délky povolovacích řzení v praxi, listopad 2020)  Závěry: MMR nezná reálné důvody pomalého povolování staveb, neboť nemá potřebná data. Šetření, které pravidelně dělá mezi stavebními úřady, je neúplné a jeho dílčí zjištění se míjí s...
13.
říjen 2020
(doporučení pro politické strany, říjen 2020) Současné znění zákona považujeme za nedostatečné a podporujeme změnu pravidel směrem k transparentnějšímu, předvídatelnějšímu a rychlejšímu rozhodování. Vládou předložený návrh však považujeme za zcela...
24.
září 2020
V oblasti územního plánování návrh stavebního zákona bezprecedentním způsobem centralizuje a posiluje rozhodovací pravomoci státní správy a odebírá kompetence samosprávám. Více informací naleznete v dokumentu ke stažení.
25.
srpen 2020
(Dotazníkové šetření potřeb samospráv v oblasti adaptace na klima) Průzkum mezi obcemi – ve spolupráci s NSZM, NS MAS a spolkem Frank Bold proběhlo v červenci/srpnu 2020 dotazníkové šetření mezi obcemi. Dotazník zkoumal potřeby...

Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.