(Dotazníkové šetření potřeb samospráv v oblasti adaptace na klima)

Průzkum mezi obcemi – ve spolupráci s NSZM, NS MAS a spolkem Frank Bold proběhlo v červenci/srpnu 2020 dotazníkové šetření mezi obcemi. Dotazník zkoumal potřeby samospráv v oblasti adaptace na klima. Osloveno bylo více než 250 obcí, odpovědi jsme získali od 230 z nich.

Dokument ke stažení


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.