(doporučení pro politické strany před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021)

Výchozí situace: Řada dokumentů zpracovaných státními úřady a organizacemi poukazuje na negativní dopady klimatických změn ve městech. VČR žije ve městech o velikosti 10 tis.a více 52 % všech obyvatel. Proto je potřeba aktivně řešit projevy změny klimatu vsídlech adaptačními opatřeními. Zelený kruh na základě rešerše odborné literatury o zahraniční praxi, dotazníkového šetření mezi zástupci samospráv a swot analýz zpracovaných vrámci příprav adaptačních strategií různých českých měst doporučuje pro následující volební období prioritně řešit tato témata...

Dokument ke stažení


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.