(infolist pro politické strany před závěrečným hlasováním v Poslanecké sněmovně)

Platný stavební zákon považujeme za nedostatečný a podporujeme změnu pravidel směrem k transparentnějšímu, předvídatelnějšímu a rychlejšímu rozhodování. Návrh zamítnutý Senátem však hodnotíme jako nebezpečný a zhoršující současný stav. Je nezbytné jej přepracovat a po volbách předložit k novému projednání.Platný stavební zákon považujeme za nedostatečný a podporujeme změnu pravidel směrem k transparentnějšímu, předvídatelnějšímu a rychlejšímu rozhodování.

Návrh zamítnutý Senátem však hodnotíme jako nebezpečný a zhoršující současný stav. Je nezbytné jej přepracovat a po volbách předložit k novému projednání.Před závěrečným hlasováním v Poslanecké sněmovně žádáme poslankyně a poslance, aby zvážil následující negativa návrhu.

1. Chybí širší shoda na hlavních principech stavebního práva.

2. Návrh likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení.

3. Chybí reforma územního plánování.

4. Vlastníci nemovitostí a místní mají své zájmy bránit až u soudu.

5. Lhůty pro rozhodování stavebního úřadu zůstávají nevymahatelné.

6. Kolaps ve vydávání stavebních povolení kvůli reorganizaci je nevyhnutelný.

7. Reforma se neobejde bez miliardových výdajů.

8. Centralizace rozhodování posílí korupční příležitosti.

9. Chybí nástroje pro zvládnutí klimatické změny.

10. Zákon byl připraven v rozporu s legislativními pravidly.

 

Více podrobností viz dokument ke stažení


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.