Arnika a Zelený kruh zaslali ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi otevřený dopis. Žádají v něm zveřejnění harmonogramu reformy územního plánování a analýz, na jejichž základě bude reforma připravena. Vyzývají též k vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zástupci všech relevantních zájmových skupin.

Reformu územního plánování považujeme za důležitou z řady důvodů. Omezit zábory zemědělské půdy, zlepšit odolnost obcí vůči klimatické změně, efektivně hospodařit s pozemky určenými pro výstavbu – to vše je možné úspěšně řešit právě prostřednictvím územního plánování, které však musí mít možnost využívat nové nástroje a postupy, zejména ty, jež se osvědčily v jiných vyspělých evropských zemích,” uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Odpověď na otevřený dopis najdete níže. 

Dokument ke stažení


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.