Stromy jsou nedílnou součástí zelené či modroze­lené infrastruktury. Přirozeně ochlazují vzduch, po­máhají hospodařit s vodou, zvyšují psychickou odol­nost. Ve městech navíc přítomnost a blízkost dřevin zvyšuje hodnotu nemovitostí. Péče o stromy a udržování jejich dobrého zdravot­ního stavu zároveň zatěžuje obecní rozpočty, v pří­padě kácení bývá nutné pokácené stromy nahradit novou výsadbou, přitom však docházejí místa, která lze pro náhradní výsadbu použít. Legislativa v tomto zaostává za potřeba­mi praxe, a to je nutné změnit.

Cílem materiálu Arniky – Centra pro pod­poru občanů připraveného ve spolupráci se Zeleným kruhem je shrnout výsledky debat o možných změnách, které jsme vedli s arboristy, se zástupci komunálních po­litiků, úředníků na komunální i ministerské úrovni či s dalšími organizacemi na ochranu přírody.

Celý dokumentke stažení Finanční kompenzace za kácení dřevin — legislativní nástroj, který 30 let čeká na uvedení do praxe.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.