Právo veřejnosti (organizované ve spolcích) na účastenství ve správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny je v § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny zaručeno již od roku 1992. Úprava reflektovala společenské změny po roce 1989 založené na tom, že občané mají právo podílet se na rozhodování o věcech, které se týkají kvality přírody a krajiny.

Právo veřejnosti (organizované ve spolcích) na účastenství ve správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny je v § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny zaručeno již od roku 1992. Úprava reflektovala společenské změny po roce 1989 založené na tom, že občané mají právo podílet se na rozhodování o věcech, které se týkají kvality přírody a krajiny.Novela stavebního zákona, která v roce 2017 změnila odstavec 3 v § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, zrušila právo spolků na účastenství ve všech správních řízeních, ve kterých (a) rozhodují jiné správní orgány než orgány ochrany přírody a (ii) jejichž předmětem jsou záměry, jež se sice dotýkají zájmů ochrany přírody a krajiny, ale nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Můžeme je označit jako malé a středně velké záměry. Jde v prvé řadě o záměry na umístění či provedení staveb, o kterých rozhodují stavební úřady v územních a stavebních řízeních podle stavebního zákona. Malé a středně velké záměry představují více než 90 % z množiny všech záměrů dotýkajících se nějak zájmů ochrany přírody a krajiny u nás. Podíl záměrů projednávaných v plném procesu EIA představuje z uvedené množiny jen několik málo jednotek procent.

Celý dokument je ke stažení zde.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.