Kniha představuje formou rozhovorů celkem osmnáct pohledů na téma role zeleně a stromů ve městech v kontextu prohlubujících se dopadů klimatické změny. Dlouhodobě se mluví o tom, že posilování tzv. zelené infrastruktury je jedním z klíčů, jak v místech, kde žijeme, prosazovat udržitelné a příjemné prostředí. Často ale narážíme na řadu překážek – ať už se jedná o nový development, legislativní a správní bariéry, vedení sítí technické infrastruktury, anebo třeba stále převažující návyk na používání automobilů a s tím související tlak na navyšování parkovacích míst, která stromům ubírají místo.

Praktické otázky podpory výsadby a péče o stromy ve městech a ulicích jsou v publikaci doplněny o pohledy krajinářských architektů, dendrologů, úředníků, aktivistů i umělců na to, jak dosahovat ústředního cíle – pomoci posílit roli stromů jako hlavních spojenců v boji se zhoršujícím se životním, a v důsledku také společenským prostředím.  

Rozhovory jsou doplněny praktickými návody, které poradí, jak zabránit kácení, jak správně sázet a pečovat o stromy v ulicích i vnitroblocích, nebo jak posilovat roli zeleně ve strategickém i politickém řízení města. Publikace, editovaná Kateřinou Vídenovou, vznikla ve spolupráci sdružení Arnika a Zeleného kruhu, a je určena jak pro spolky a aktivní občany, tak pro samosprávy a odborníky, kteří se na realizaci ochrany zeleně ve městech a obcích podílejí.

Publikace ke stažení


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.