Moderní stavební právo v éře klimatických změn

Sedm doporučení Zeleného kruhu pro reformu stavebního práva vycházejí z analýzy strategických dokumentů přijatých vládami ČR, z rešerše doporučení odborných pracovišť v ČR a rešerše zahraniční praxe. Doporučení také reflektují veřejnou debatu, která proběhla při přípravě a schvalování stavebního zákona v období 2018-2021.

Klíčem pro udržitelný územní rozvoj a výstavbu jsou následující principy

  • Nezávislé odborné posouzení v oblasti životního prostředí pro každý větší projekt
  • Zvýšená ochrana zemědělské půdy a lesů
  • Povinné zastavovací plány pro výstavbu v transformačních a rozvojových plochách
  • Dotčená veřejnost má mít právo podílet se na rozhodování o stavbách
  • Zapojení ekonomických nástrojů do stavebního práva nesmí chybět
  • Zelená infrastruktura je stejně důležitá jako infrastruktura technická a dopravní
  • Transparentní připomínkové řízení a analýza dopadů regulace jako základ

Dokument ke stažení


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.