Publikace UdrŽITELNÁ města mapuje šest inspirativních příběhů z českých měst a obcí, které se pustily do boje s klimatickou krizí, a přibližuje procesy, díky kterým se jejich mnohdy ambiciózní projekty podařilo realizovat. Organizace tak chce k podobným krokům motivovat nejen političky a politiky, ale i aktivní občanstvo.

Důsledky klimatické změny pociťují stále více i mnohá česká města a obce. Častými jevy jsou především přívalové deště, vichřice, vysoké letní teploty nebo povodně. Přestože města zabírají jen 2 % zemského povrchu, mají celosvětově na svědomí 75 % emisí skleníkových plynů a spotřebovávají 60-80 % energie. Právě obce a města jsou ale také hybateli, kteří mohou se situací účinně naložit, a měly by se tak stát tahouny klimatické transformace. Publikace ukazuje místa za našima humny, kde se změna již odehrává.

UdrŽITELNÁ města přináší příběh unikátního parku zadržujícího vodu z okolních střech v brněnské městské části Nový Lískovec, fotovoltaiky v Prostějově, která bude už pět let po uvedení do provozu vyrábět bezuhlíkovou elektřinu zadarmo, nebo podporu nákladních kol v Praze. Přibližuje proces obnovy mokřadů v Jablonném v Podještědí, stavbu pasivní budovy školy, která se stala centrem komunitního života a přispívá ke snižování emisí v obci Psáry, a snahy obce Sivice o obnovu přirozených funkcí krajiny skrze výsadby a založení biocentra. 

Většina zvolených případů má vedle pozitivního vlivu na klima společnou ještě jednu věc: jejich realizátorky a realizátoři naslouchají veřejnosti a vedou s ní debatu. Jejich zkušenosti dosvědčují, že ač je zapojení místních mnohdy náročné, tak právě jejich hlasy pomáhají přizpůsobit projekty potřebám lokální komunity, a tak pomalu připravovat cestu spravedlivé transformaci. Zástupkyně a zástupci obcí, občanských organizací a firem, které NESEHNUTÍ navštívilo, si navíc nechtějí nabyté zkušenosti nechat jenom pro sebe. Publikace tak nabízí kontakty pro další obce i skupiny aktivních občanek a občanů, kteří by se do něčeho podobného chtěli pustit u sebe doma. Neostýchejte se je oslovit, pokud patříte mezi ně. 

Dokument ke stažení


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.