Ministerstvo životního prostředí připravilo redukci kompetencí a rozsahu činností České inspekce životního prostředíˇ(ČIŽP). Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu to považují za chybný krok.

Připraveny jsou trvalé změny zákonů, které jsou navrhovány jen kvůli úsporám. Úspory spojené s dočasnou redukcí činností však lze realizovat i bez redukce kompetencí inspekce, které existují řadu let a jsou důležité pro vymáhání práva v oblasti životního prostředí.

Neexistují analýzy dopadů plánovaných změn na životní prostředí. Činnost ČIŽP po redukci nebude nahrazena. Obce s rozšířenou působností, které by měly převzít část agend, na to nejsou připravené. Obce navíc nejsou nezávislé a mohou podléhat místním vlivům. Nemohou kontrolovat samy sebe jako vlastníky lesů či jiného majetku.

Navrhované změny jsou vnitřně rozporné. V některých oblastech zůstane působnost vůči fyzickým osobám, v jiných ne. To povede k problémům v aplikační praxi.

Specializovaný kontrolní orgán bude vždy neoblíbený, protože uděluje pokuty. Pokud ale začnou jeho kompetence slábnout, otevírá se prostor pro další redukce v budoucnu.

Celé stanovisko si můžete přečíst zde.

Záznam veřejné debaty organizované STUŽ k tématu 5.10. 2023 je dostupný zde

Pořad Nedej se o změnách v kompetencích a počtu zaměstnanců ČIŽP, shlédnete zde.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.